Tlačová správa

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

1. augusta 2019 Uverejnil

V trenčianskej nemocnici bola založená nová bunka OZ SaPA. Jej cieľom je dodržiavanie personálnych normatívov, kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce

Bratislava 1.8.2019

Základnú odborovú organizáciu sestier a pôrodných asistentiek pri Fakultnej nemocnici Trenčín (FN TN) založili sestry pracujúce na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) ako reakciu na zlyhanie personálnej politiky aplikovanej na pracovisku OAIM FN TN. Aj napriek dôslednému plneniu pracovných povinností sestrami OAIM mohlo dôjsť vzhľadom na ich počet k ohrozeniu toho najcennejšieho, a to zdravia človeka – pacienta, čo nás sestry OAIM prioritne viedlo k založeniu odborárskej organizácie. Veríme, že náš zamestnávateľ pochopí náš vznik ako nástroj pre spoločnú spoluprácu v prospech pacienta, ale taktiež v prospech budúcej generácie sestier FN TN. Hlavným cieľom našej činnosti je prijatie takých opatrení zo strany zamestnávateľa, aby bolo zabezpečené dodržiavanie personálnych normatívov, kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce pre všetkých zamestnancov FN TN.

V trenčianskej nemocnici sú dlhodobo neriešené problémy v personálnej oblasti, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú zbytočné ohrozovanie zdravia a životov pacientov, čo je absolútne neprípustné. Ako Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sme preto radi, že v tejto nemocnici vzniká nová bunka nášho odborového združenia, ktorá bude obhajovať práva a záujmy zamestnancov, čo v konečnom dôsledku zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov. Odborová organizovanosť umožní riešiť nakopené problémy na úrovni rokovania s vedením nemocnice aj v kolektívnom vyjednávaní. Budeme veľmi radi, ak sa k aktuálnym členom OZ SaPA pridajú aj ďalší členovia, či už v Trenčíne alebo aj v ďalších nemocniciach na Slovensku,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek
0907 944 088
ozsapa.sk@gmail.com3 komentáre on "TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA"

 1. Tom Rhodes
  16. januára 2018

  Give a man a fish, and you feed him for a day. Don\'t teach a man to fish, and you feed yourself. He\'s a grown man. Fishing\'s not that hard.

  • Tom Rhodes
   16. januára 2018

   I call this turf ‘n’ turf. It’s a 16 oz T-bone and a 24 oz porterhouse. Also, whiskey and a cigar. I am going to consume all of this at the same time because I am a free American.

 2. Tom Rhodes
  16. januára 2018

  Under my tutelage, you will grow from boys to men. From men into gladiators. And from gladiators into Swansons.


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *